Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOOSPENDERS.COM

OBOWIĄZUJE OD 25.12. 2014 ROKU

Soospenders.com, to sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową pod adresem www.soospenders.com. Sklep jest własnością firmy Art Professional Magda Chorążykiewicz-Sroczyńska wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Dębica pod numerem 3375, NIP 9452131691, Regon 1210009220, adres poczty elektronicznej: contact@soospenders.com, tel. 696 419 986

SPIS TREŚCI:

1. Postanowienia ogólne.

2. Warunki oraz czas realizacji zamówienia.

3. Dostawa towaru.

4. Dopuszczalne sposoby płatności.

5. Reklamacje i zwroty towaru.

6. Zwroty należności.

7. Dane osobowe.

1.Postanowienia Ogólne

1.1Soospenders.com, to sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową towarów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.soospenders.com. Sklep jest własnością firmy Art Professional Magda Chorążykiewicz-Sroczyńska wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Dębica pod numerem 3375, NIP 9452131691, Regon 1210009220, adres poczty elektronicznej: contact@soospenders.com, tel. 696 419 986

1.2Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, zasady oraz czas realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówień, odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji.

1.3Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe działanie sklepu, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1.4 Różnice pomiędzy zdjęciem produktu a rzeczywistym wyglądem, mogą wynikac z indywidualnych ustawień komputera Klienta i nie mogą być podstawa reklamacji.

1.5Sklep internetowy soospenders.com nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich oraz niepoprawnym działaniem sklepu na urządzeniu Klienta.

1.6Sklep internetowy informuje że zamieszczone na stronie materiały graficzne, zdjęcia, logotypy, nazwy mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej.

1.7Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej. Klienci oraz osoby odwiedzające sklep zobowiązane są do przestrzegania praw własności intelektualnych oraz ponoszą wyłączną odpowiedzialnosc za nieprzestrzeganie niniejszego punktu.

2.Warunki oraz czas realizacji zamówienia.

2.1Każde szelki wykonywane są ręcznie, stąd mogą się od siebie nieznacznie różnić. Każdy kawałek skóry może nieznacznie różnić się odcieniem, strukturą. Każda para szelek jest wykonana z prawdziwej skóry. Większość modeli posiada materiałowe wstawki. Szelki wykonywane są w limitowanych seriach.

2.2 Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

2.3Sklep soospenders.com umożliwia złożenia zamówienia bez rejestracji.

2.4 Klient składa zamówienie poprzez wybór znajdujących się na stronie produktów oraz kliknięcie polecenia „Do koszyka” a następnie wybór sposobu płatności i odbioru towaru.

2.5Ceny produktów na stronie zawierają podatek VAT – są cenami brutto. Na każdy produkt wystawiana jest faktura VAT, którą dołączamy bezpośrednio do paczki lub wysyłamy drogą elektroniczną.

2.6 W przypadku zawarcia umowy sprzedaży czas realizacji zamówienia jest nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia w którym sprzedawca otrzymał płatność za objęte umową zamówienie.

2.7Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności towaru. Każde szelki wykowywane są ręcznie w krótkich seriach. W przypadku dostępności towaru czas realizacji zamówienia standardowo wynosi ok. 3 dni od otrzymania wpłaty. W przypadku braku towaru sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o czasie realizacji zamówienia.

3.Dostawa towaru.

3.1SPRZEDAWCA dostarcza PRODUKTY w formie i cenie, zgodnej z wyborem KLIENTA, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego przewoźnika, wskazanego w trakcie składania ZAMÓWIENIA.

3.2Koszty dostawy zostają wyraźnie wyliczone i wskazane podczas procesu składania ZAMÓWIENIA, a w szczególności przed jego zatwierdzeniem przez KLIENTA. Ceny poszczególnych wariantów dostaw są zależne od cen usług odpowiadającym im przewoźników.

3.3Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, zgodnie z regulaminem usług danego przewoźnika. Jeżeli przy odbiorze przesyłki od przewoźnika KLIENT stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie PRODUKTU, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

3.4Towar dostarczany jest za pomocą kuriera firmy DHL oraz Patron Service lub za pomocą Poczty Polskiej listem poleconym priorytetowym. Podczas dokonywania zakupów Klient wybiera opcję dostawy, która wiąże się z dodatkowym kosztem, doliczanym do łącznej ceny zakupu. Towar można również odebrać osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

3.5Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek, odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

4.Dopuszczalne sposoby płatności.

4.1Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar.

4.2Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące metody płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.2.1- przelew online – forma płatności obsługiwana przez serwis Przelewy24, będącym częścią Grupy DilCom24 Sp z o.o. , ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, NIP: 781-173-38-52, Regon: 634509164.Decydując się na tę opcję płatności, automatycznie zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24.pl.

Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Lista banków obsługiwanych przez serwis Przelewy24.pl Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji

4.2.2- karta kredytowa - Klient może dokonać płatności kartą. Płatności te obsługiwane są przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, reprezentowaną przez : Pana Piotra Kurczewskiego – Prezesa Zarządu, zwana dalej PayPro SA. System płatniczy obsługuje następujące karty: VISA, MasterCard, Maestro, Diners Club, JCB, POLCARD oraz VisaElectron jeżeli bank dopuścił taką możliwość.

W celu dokonania płatności przy użyciu karty kredytowej należy podać wymagane informacje o karcie oraz posiadaczu karty oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC.

4.2.3–Pay Pal - W systemie PayPal klienci mogą płacić przy użyciu karty kredytowej bądź salda konta PayPal, które można zasilać przelewami z konta bankowego lub innego konta PayPal. Wszystkie informacje finansowe użytkowników są bezpiecznie przechowywane w systemie PayPal.

4.3 Termin płatności.

4.3.1Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5.Reklamacje i Zwroty towaru.

5.1Klient zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu odstąpić od umowy bez podania jej przyczyn. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezniszczonego oraz bez wyraźnych znaków użytkowania. Szelki muszą być odesłane w formie niezapiętej na klamerki. Zapięcie szelek może powodować odkształcenia na skórze, wówczas, sprzedawca może odmówić zwrotu pieniędzy. Klient odsyła towar na swój koszt, dołączając do paczki formularz zwrotu, który jest zamieszczony na stronie w zakładce.

5.2W ciągu 14 dni sprzedawca zwraca klientowi na konto kwotę ceny szelek oraz najtańszego, dostępnego na stronie sposobu wysyłki produktu. W przypadku odbioru osobistego zwracana jest tylko kwota ceny szelek.

5.3Po 14 dniach od otrzymania towaru Klient traci prawo do jego zwrotu.

5.4 W przypadku zakupu wadliwego towaru Klient może złożyć reklamację na 2 sposoby:

- pisemnie na adres: Art Professional ul. Pychowicka 7, 30-364 Kraków

- drogą elektroniczną na adres: contact@soospenders.com.

5.6 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,

- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży lub

oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży

- danych kontaktowych, składającego reklamację towaru, co ułatwi rozpatrzenie reklamacji przez sprzedającego.

5.6Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia.

5.7W razie nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na koszt Klienta.

5.8 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzysc Klienta- Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli nie będzie możliwa wymiana lub naprawa, zwróci należności za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego produktu.

6.Zwroty należności.

6.1Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych poprzez przelew na rachunek bankowy Klienta w przypadku:

6.1.1Anulowania zamówienia

6.1.2Zwrotu produktu

6.1.3Uznania reklamacji i braku możliwości naprawy lub wymiany wadliwego produktu

7.Dane osobowe.

7.1Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep danych osobowych podanych przez

niego w procesie korzystania ze sklepu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

7.2 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji niniejszego regulaminu jest firma Art Professional Magda Chorążykiewicz- Sroczyńska, ul. Pychowicka 7, 30-364 Kraków. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i przetwarzane w celach zakresie i oparciu o zasady zawarte w polityce prywatności publikowanej na stronach sklepu internetowego soospenders.com

7.3W momencie złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji płatności elektronicznych przez serwis Przelewy 24- DialCom24 Sp. z o.o. Adres do korespondencji: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.

7.4 Sklep wykorzystuje cookies.

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które narzuca firmom nowe obowiązki i wytyczne w zakresie zarządzania i przetwarzania danych osobowych. W związku z tym pragniemy poinformować, iż:

1. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w Bazie Kontrahentów firmy Art Professional Magda Chorążykiewicz-Sroczyńska

2. Administratorem Pani/Pana danych jest Art Professional Magda Chorążykiewicz- Sroczyńska, ul. Pychowicka 7, 30-364 Kraków.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych usług, dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji

międzynarodowych.

5.Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Osoba kontaktowa, która udzieli wszelkich informacji na temat Państwa danych dostępna jest pod mailem: biuro@artprofessional.pl

7.Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich zmiany oraz całkowitego usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres: biuro@artprofessional.pl

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umowy. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl